KRITERIA PEMILIHAN AHLI MSPP YANG INGIN MENGHADIRI KONFERENSI DI LUAR NEGARA:

Syarat-syarat:

  1. Pemohon mestilah telah menjadi ahli MSPP yang aktif tidak kurang dari 3 tahun.
  2. Pemohon perlu membentangkan sekurang-kurangnya 1 kertas kerja (oral) yang berkaitan dengan sains tumbuhan.
  3. Abstrak kertas kerja perlu dihantar kepada MSPP untuk dibuat penilaian.
  4. MSPP hanya memperuntukan sebanyak RM1000.00 setahun untuk tujuan ini.
  5. Permohonan hendaklah dengan mengisi borang yang boleh diperolehi secara online di www.mspp.org.my.
  6. Permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 2 bulan dari tarikh konferensi diadakan dengan menyertakan surat kelulusan dari majikan dan status penajaan jika ada.
  7. Permohonan dari pemohon yang sama hanya dibenarkan selepas 3 tahun dari tarikh kelulusan permohonan terdahulu.
  8. Pemohon perlu membuat laporan dengan mengisi borang laporan yang boleh diperolehi secara on line di www.mspp.org.my seminggu selepas kembali dari persidangan yang dihadiri.
  9. Kelulusan muktamad adalah bergantung kepada status kewangan semasa MSPP.

Click here to download apllication form
Click here to download report submission form